• Latest Smotreshka 115NA user agents:
  • User agent Platforms Browser
    Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1; Smotreshka Box 115NA) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.93 Safari/537.36 Android 7 Chrome 79