• Latest Arachni user agents:
  • User agent
    Arachni/v1.5.1